Skip to main content

Pūrongo: Ngā tirohanga kaiwhakamahi whakaurunga matihiko — Māori

Kupu Whakataki

E ngā whānau, e ngā hapori, me ngā iwi tēnei te mihi atu mō tō koha kia hāpai ngā rangahau.

Nā reira, mā tāu rourou, mā tāku rourou, ka ora te iwi.

Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Tēnei te mihi atu ki ngā whānau, ngā hapori me ngā whakahaere Māori i tautoko i tēnei kaupapa.

He mea taketake te whai wāhi ki te ao matihiko ina pā mai tētahi urutā ao whānui

Ā-matihiko nei, kāore i takatū a Aotearoa mō ngā pānga o te KOWHEORI-19.

I mua i te aroaro o tētahi urutā ao whānui, i mahi, i ako, i whakawhanaunga te tini me te mano mai i te kāinga. I nekehia ngā āhuatanga katoa o te tauhokohoko, hokohoko, ngā hua me ngā ratonga tuihono a ngā pakihi me te whai i ngā tikanga ī-ōhanga kia ora ai rātau.

I pērā anō ngā iwi, ngā hapū me ngā whānau. I kitea e rātau ngā tikanga hōu hei tūhono i ia rā otirā i ngā wā hira, pērā i ngā tangihanga.

Nā te KOWHEORI-19 i kitea te āhuatanga taketake o te whakaurunga matihiko mō te oranga o te iwi o Aotearoa, ā, me ngā pānga tūturu mō te hunga kei te aukatia, otirā ngā hapori Māori o Aotearoa.

Nā, i te mea ko te ipurangi me ngā pūrere matihiko ngā tino hononga matua ki te ao o waho, ko te hunga Māori kāore i whai wāhi atu i tino mahue ki waho.

I te mea ko te ipurangi te utauta hira i te wā noho rāhui mō te tuku tautoko ki te hunga i hiahia, te whakakotahi i te hapori me te tuari mōhiohio, whakamārama hoki mai i ngā āpiha me ngā māngai i pōtihia, he maha ngā Māori i mahue ki waho.

I tēnei rā, e pā tonu mai ana te urutā, kua tino kōhukihuki, uaua hoki te turaki i ngā uauatanga mō te hunga kāore i te āhei atu ki te ao matihiko.

Koirā te take he mea nui mō ngā whakahaere kāwanatanga me ētahi atu kia mau ki ngā āhua tūturu o te wehewehenga matihiko – me te hunga ka tino whai pānga – ki mua o ngā whakaaro, whakarite mahere me ngā mahi.

He kino rawa te aukatinga matihiko mō te Māori

Ko te tino whakatau tata a te kāwanatanga 1 te tangata i roto i te 5 i Aotearoa kāore i te whai i te 1 i te iti rawa o ngā āhuatanga e 4 e hiahiatia ana kia whai wāhi mai ki te ao matihiko – whakahihiri, āhei atu, pūkenga, whirinaki rānei.

E whakaatu anō ngā rangahau pērā i te Whakaurunga Matihiko me te Oranga i Aotearoa a Motu he kino ake te aukatinga matihiko mō te Māori ina whakatauritea ki te taupori whānui.

E whakaatu ana ngā raraunga ko te nuinga o ngā tāngata e noho mōrea ana ki te aukatinga matihiko i Aotearoa ko te:

 • Māori
 • hunga hauā
 • iwi o Te Moananui-a-Kiwa
 • hunga kei ngā whare noho pāpori
 • hunga kaumātua
 • hunga kore mahi me te iti te whai mahi
 • hunga kei ngā hapori pāmamao.

Ngā rangahau wheako kaiwhakamahi

I roto i te paiherenga o te kāwanatanga ki te whakatipu i tētahi kaupapa rangahau mō te whakaurunga matihiko, e whakaputahia ana e te kaupapa Whakaurunga Matihiko i roto i Te Tari Taiwhenua (DIA) ngā pūrongo kaiwhakamahi wheako (UX).

Ko te whāinga o ngā rangahau he āwhina i te whakaurunga matihiko kia mārama ake he pēhea te āhua o te whakaurunga matihiko mō ngā rōpū pērā i te Māori, e noho mōrea ana ki te aukatinga matihiko i Aotearoa i tēnei rā.

Ko tōna whāinga he āwhina i te hapori whakaurunga matihiko kia mārama ake rātau ki te āhua me te pūtake me mahi tahi te tangata ki te waihanga me te whakarato rongoā e whakarite ana i ngā aukatinga matihiko mō te Māori.

I tuhia te pūrongo mā ngā kīanga ake a te tangata kia ora mai ai ngā whakaaro tūturu, ngā wheako me te āhua ngākau o ngā whānau Māori, ngā hapū, iwi hoki kia kitea, ā, me tuku wāhanga mō ngā hapori Māori ki te whakaputa tonu mai i ō rātau whakaaro mā ā rātau ake kupu ki te hunga pānui.

Ko tā mātau mahi he āwhina ki te waihanga i te ao anamata, kaua ki te takahuri i ngā rā o mua ...

Kaiārahi whakahaere

I te whānui haere o te whai pānga o ngā hangarau matihiko ki ngā ao o ia rā, he mea nui kia tino whai wāhi mai ngā tāngata katoa, ā, kia tino whai hua ki roto i tēnei ao matihiko.

Koinei te whāinga o te whakaurunga matihiko.

He mihi me te whakakape

Ka nui te mihi a te rōpū rangahau ki te hunga katoa i whai wāhi mahi ki tēnei kaupapa rangahau UX, otirā tētahi iwi o te tonga o Taranaki, Ngaa Rauru Kiitahi, me te Tarahiti o te iwi, Tātau Tātau o Te Wairoa. Tēnā rawa atu koutou mō te mahi tahi me te rōpū ki te whakariterite me te whakahaere i ngā uiui me ngā tāngata o te iwi. Ka nui te whakamoemiti a te rōpū rangahau mō ō manaakitanga me te tautoko i ā rātau mahi. Kia ora rawa atu.

Ko te hiahia o te rōpū rangahau kia mōhio koe ko ngā mōhiohio me ngā kitenga kei roto i tēnei pūrongo e whakaata ana i ngā whakaaro o ngā tāngata i uiuitia me ngā tūmomo rōpū e whakakanohitia ana e rātau.

Ngā kitenga nui

He uaua, he rerekē ngā pūtake me ngā pānga o te aukatinga me te whakaurunga matiko. He uaua tēnei mō te kāwanatanga me ētahi atu whakahaere, e mahi ana ki te waihanga i tētahi mahere matawhānui, ka taea te mahi, hei whakaiti i te wehewehenga matihiko. Hei tauira, i roto i tēnei pūrongo e taupatupatu ana ētahi kōrero a ētahi tāngata i uiuitia ki ngā kōrero a ētahi atu i uiuitia. E whakaatu ana tēnei i te uauatanga me te rerekētanga o ngā āhuatanga o tēnā, o tēnā tangata, ā, me ō rātau whānau, hapū, iwi rānei.

E whā ngā kaupapa matua i tohua e te hunga i uiuitia nā rātau i tautoko i tēnei pūrongo.

1. Kia iti iho te utu me te āhei atu ki te ipurangi

I kī ana ngā hapori Māori ko te nui rawa o te utu mō te ipurangi me ngā pūrere te tauārai matua ki te whakaurunga matiko. E whakapono rātau mā te whakapai ake i te āhei atu ki te ipurangi me ngā pūrere ka tau mai ki a rātau ngā tūmomo painga pāpori, ōhanga, mātauranga hoki.

Otirā, ka āwhina i a rātau ki te:

 • ako
 • whakawhitiwhiti kōrero
 • toro i ngā mōhiohio ahurea
 • mahi me te whai mahi pakihi
 • whakahaere i ngā tikanga tuku iho
 • mahi pakihi i runga marae.

2. Ngā kaiārahi pakari me te tuari mana i waenga i te kāwanatanga me ngā iwi

Kei te hiahia ngā kaiārahi Māori ki te mahi tahi me ētahi atu ki te whakarite i te wehewehenga matihiko. E whakapono ana rātau mā te kaha o te ārahitanga mai i te kāwanatanga mō ngā take e pā ana ki te whakaurunga matiko, me te tino hiahia ki te pātui me ngā iwi, ka tino whai wāhi atu ki te whakatutuki i tēnei.

3. Kei te mahue ētahi whānau i ngā rautaki matihiko tuatahi me te tuihono-taunoa

E māharahara ana ngā whānau kei te tino uaua ki a rātau te ao matihiko kei te whakarērea rātau e te kāwanatanga me ētahi atu whakahaere, pērā i ngā pēke, i te whakakapitanga o ngā ratonga kiritaki kanohi ki te kanohi tūturu e ngā ratonga tuihono.

Engari, he maha rātau e whakapono mēnā i tino whakahekea ngā tauārai utu ki te ipurangi me ngā pūrere me te wātea tonu mai o ngā whakangungu, ka āwhina tēnei ki te takawaenga i te nuinga o ngā whānau ki te ao tuihono.

4. Ngā whakangungu pūkenga mō ngā taipakeke katoa

Kei te mōhio ngā Māori o ngā taipakeke katoa me ngā wāhi katoa me mātua whai wāhi atu ki ngā kaupapa whakangungu pūkenga e tukuna ana e te hunga e mōhio ana rātau, e whirinaki ana rātau.

Kei te hiahia ngā whānau me ngā kaiārahi ki te whakangungu pūkenga i roto i te rāngai mātauranga, i roto i te hapori, i te mahi, me te mea pai rawa, te marae.

Kei te kite ngā hapori Māori i te hiahia mō ēnei akoranga:

 • ngā mōhio taketake me ngā pūkenga rorohiko
 • mahi papatono me te hoahoa
 • ngā pūkenga pakihi me te hangarau
 • kia toitū te oranga i roto i te ao matihiko.

Te Kaupapa o te rangahau

Ko te kaupapa o tēnei rangahau:

 • kia mārama ake ki te āhua o ngā whakaaro o ngā whānau Māori, ngā hapū, iwi hoki mō te whakaurunga matihiko
 • te torotoro i ngā whakaaro o ngā kaiārahi Māori kia mārama ake ai ki ā rātau tirohanga mō te whakaurunga matihiko
 • te rapu mōhio mō ngā raru whānui ake o te whakahihiri, āhei atu, pūkenga me te pono
 • kia mārama he aha ngā whakapaitanga ka taea hei whakarite i tētahi taiao matihiko ōrite ake mō te Māori.

Te hunga mā rātau ake tēnei

He mea tuhi te pūrongo mā te hunga e kaingākau ana ki te whakaurunga matihiko, otirā:

 • ngā hapori Māori me ngā kaiārahi
 • te kāwanatanga, ngā pakihi me ngā kaiārahi whakahaere kāwanatanga-kore
 • ngā kaihanga kaupapahere
 • ngā kairangahau
 • te UX, te hapori hangarau me te hoahoa.

Ngā whakamāramatanga me te pou tarāwaho

I toro tēnei rangahau i te matakitenga o te whakaurunga matihiko e ai ki Te Mahere mō te Whakaurunga Matihiko (te Mahere) me te whakamāramatanga a te Mahere mō ngā huānga e 4 o te whakaurunga matihiko.

Te matakitenga mō te whakaurunga matihiko

Ko te matakitenga e whiwhi ana ngā tāngata katoa i ngā mea e hiahiatia ana kia whai wāhi atu, me te tautoko, me te whiwhi painga mai i te ao matihiko.

E 4 ngā huānga o te whakaurunga matihiko

E 4 ngā huānga motuhake e hiahiatia ana kia whakaurua ā-matihikotia. Ko te whakahihiri, āhei atu, pūkenga me te whakawhirinaki.

 1. Whakahihiri: Te mārama ka pēhea te āwhina a te ipurangi me te hangarau matihiko i a tātau ki te tūhono, te ako, te toro rānei ki ngā whai wāhitanga, me te aha ka whai pūtake whaitake tātau ki te torotoro me te ao matihiko.
 2. Āhei Atu: Te āhei atu ki ngā ratonga matihiko, ratonga, pūmanawa, ihirangi hoki e ū ana ki ō tātau hiahia ki te utu e taea e tātau te utu; ka mutu ka taea te tūhono ki te ipurangi i tō wāhi mahi, noho, tākaro hoki. He huānga whānui te āhei atu, e taea ana te wehewehe ki ngā wāhanga e 3: te tūhonotanga, te whaiutu me te wātea ki te tokomaha.
 3. Ngā Pūkenga: Te mōhio me pēhea te whakamahi i te ipurangi me ngā hangarau matihiko mā ngā āhuatanga e tōtika ana, e whai hua ana mō tātau katoa.
 4. Whakawhirinaki: Te whakawhirinaki ki ngā ratonga ipurangi, tuihono hoki; me te matatau ki te ao matihiko hei whakahaere i ngā mōhiohio whaiaro me te mōhio me pēhea te karo i ngā mahi tinihanga, ngā whakawhitiwhiti whakamamae me ngā mōhiohio whakakotiti. Ka pā anō tēnei huānga ki te haumaru tuihono, te mārama ki te matihiko, te angitu me te pakaritanga.

Ko te matakitenga me ngā huānga o te whakaurunga matihiko he tuku i tētahi pou tarāwaho kia mārama ai ki te whakaurunga matihiko i roto i te horopaki o Aotearoa me te matapaki i ngā uauatanga kei runga i ngā rōpū rerekē i Aotearoa. I whakamahia anō ēnei hei waihanga i tēnei rangahau.

Ngā rangahau wheako kaiwhakamahi

E arotahi ana te rangahau kaiwhakamahi, te wheako kaiwhakamahi (UX) rānei kia mārama ki ngā whanonga, ngā hiahia me ngā hihiritanga. Ka kohia noatia e ngā kairangahau wheako kaimahi ngā tirohanga hōhonu ki ngā hiahia o te tangata, e tipu ai te horopaki kia taea ai te tukanga hoahoa.

Te take e tino hira ai te whakaurunga matihiko ināianei tonu

I a Aotearoa e urupare haere tonu ki te KOWHEORI-19, kei reira tonu ngā uaua mō ngā rōpū kāore i te āhei atu ki te matihiko me te aha ka tino kaha ake mēnā ko ngā whakahaere kāwanatanga kei a rātau te kawenga mō te whakaurunga matihiko kāore e mahi tahi ki te whakarite i te wehewehenga matihiko.

4 ngā kōrero a te tangata

Te kōrero a Tama: He mea hira kia whaiutu te tūhononga mō ngā marae kei tuawhenua

Kei te whakapau kaha a Tama (ehara koinā tōna ingoa ake) kia whakahokia mai ngā whānau noho tāone ki tōna marae.

E whakapono ana ia he āwhina kei roto i te whaiutu o te hono ki te ipurangi.

Ka tino pai ki ahau mēnā puāwai anō ō tātau marae. Engari he tino iti noa ngā kaupapa kei tō mātau pā kāinga iti hei kukume mai i te reanga whai ake. He uaua te kimi mahi. Kāore he wāhi hei rēhita i ngā tamariki i te kura. Ko te pēke tūtata, whare pukapuka, hokomaha rānei he tata ki te kotahi haora te tawhiti.

E kī ana a Tama mā te whaiutu o te uru ki te ipurangi tēnei e whakatika, ā, kei tētahi whārua matomato, tuawhenua ia e noho ana.

Tēnā whakaarohia: ka taea e ā mātau mokopuna te ako i runga ipurangi. Ka taea e ō rātau mātua te whakahaere pakihi i runga ipurangi. He maha ngā ratonga kei runga ipurangi i ēnei rā. Mā tēnei e tino rerekē ai ngā āhuatanga.

Engari, i tēnei wā tonu, he nui rawa te utu ki te tūhono ki te ipurangi. Kāore anō kia tae mai te tūhonoaho tino tere. He nui rawa te utu o ngā ratonga amiorangi. He huarua ake ngā utu a ngā kaihangarau mō te haere mai.

He aha te mea ka tino hiahia ahau mēnā ka taea e au? He tino pai mēnā he koreutu te ipurangi. He tino pai mēnā he mea taketake pērā anō i te hau e whakahātia ana e tātau.

Te kōrero a Mira: He kaihangarau mō te painga i roto i te akomanga

Tata ki te 8 tau a Mira (ehara koinā tōna ingoa ake) rātau ko tōna rōpū e kohikohi ana i ngā kōrero a ngā kaumātua me te whakaputa tuihono hei rauemi mātauranga matihiko.

He aha ai? Mō te reanga whai ake, nē? Ko tā mātau matakitenga he kohikohi i ngā kōrero a ngā hapū kātahi ka mahia hei rauemi mā ngā kaiako.

Kei roto a Mira i tētahi rōpū iti e haere ana ki ngā wāhi tuawhenua o tōna rohe ki te uiui i ngā kaumātua tata ki te 80 mai i ngā tau 50 ki te 90 mō ō rātau ao me te waihanga i tētahi tomokanga mātauranga tuihono, otirā mā ngā kura o te rohe.

I tēnei wā, kei roto i te tomokanga ko ngā kōrero mō ngā whakapapa, ngā rā nui me ngā huihuinga nui i roto i te hītori o ngā hapū me ngā wāhi whakahirahira. Kei roto ko tētahi wharepuni i hangaia mā te ao mariko.

Ko tā mātau e whai ana, ehara ko te whakamatihiko i ā tātau kōrero, engari ahakoa koinā te mahi. Engari he whakamahi kē i ngā hangarau onāianei kia hāngai ai ngā akoranga akomanga mō ngā tikanga ki te reanga whai ake.

Te kōrero a Nikau: He nui te moemoeā o te kaitākaro kēmu nō te tāone iti

Kei te tino maumahara a Nikau (ehara koinā tōna ingoa) ki te rā i tae mai ai te ipurangi tino tere ki tōna tāone iti i te taha moana.

I tere taku hoki ki te kāinga i taku rongotanga, ā, ka inoi atu ahau ki tōku māmā me tōku pāpā kia whai ipurangi mātau. He mea nui tērā mō te nuinga o ngā tamariki i tōku ao.

E kī ana a Nikau i tino rerekē tōna ao i te pō kotahi nā te hōrapatanga o te tūhonoaho tino tere. I tino whakauru atu ia ki te purei kēmu tuihono me te whakatikatika rorohiko me te whakamahi hangarau.

I tēnei rā, e mahi ana ia i tētahi umanga IT o te takiwā me te tana kī kei te hiahia ia kia uru hei kaiwhakawhanake kēmu, kaihanga pūmanawa papatono i Aotearoa.

Ki ōku whakaaro he mea nui te whai wāhi atu ki te ipurangi mō te hunga e noho ana ki ngā tāone iti? Āe mārika. I pōhēhē ahau me wehe atu ahau ki te kimi mahi. Kei te whakariterite tonu ahau ki te mahi mā tētahi pakihi hangarau nunui nō tāwāhi, engari mai i konei tonu i tōku wā kāinga.

Te kōrero a Eta: Ngā akoranga mō te mana o te ī-ōhanga

Hei tā tētahi rakahinonga kai ā-iwi i puta ki a ngā akoranga nui mai i te KOWHEORI-19 mō te mana o te ī-ōhanga.

Mō te 20 tekau, he hokohoko a Eta (ehara konei tōna ingoa ake) i ngā hua kai rangatira ki ngā kiritaki mai i tētahi toa “ā-whare”.

He rawe te haere a tana umanga iti-ki-wawaenga tae noa ki te pānga mai o te urutā nui o te ao i te wāhanga tuatahi o te 2020.

Whakawehi ana. He maha ngā whānau kei te tautokohia e taku pakihi. Kāore ahau i hiahia kia hinga taku pakihi. Tere tonu tā mātau neke ko tōku rōpū i te pakihi kia tuihono.

I rēhita a Eta rātau ko tōna rōpū ki te whakangungu ī-ōhanga tuihono kia mārama ake ai me pēhea te whakamahi i tā rātau paetukutuku me te toa tuihono.

I hono atu rātau ki ngā hui (whakangungu) Zoom me pēhea te tauhokohoko me te hokohoko i ngā hua kai mā te whakamahi i te pāpāho pāpori.

I tēnei rā, kua pai anō te haere a te pakihi, nā te rerekē o te āhua o ngā kiritaki e hiahia ana ki te hoko tuihono i ngā hua a Eta.

“Koinei pea te mea nui rawa me whakamihi atu ki te KOWHEORI," te kī a Eta. "I āwhina i a mātau ki te ako i ngā pūkenga hou me te neke kia ī-ōhanga te āhua.”

Ngā kaiwhakauru

Huihui katoa, 51 ngā tāngata i uiuitia mō te rangahau, tae atu ki ngā tāngata 37, mai i ngā momo taipakeke, ngā momo iwi, ira tangata, wāhi hoki me ngā māngai mai i ngā whakahaere e 6, tae atu ki a Ngaa Rauru Kiitahi i te Tonga o Taranaki me te Tarahiti ā-iwi o Tātau Tātau o Te Wairoa i te Tai Rāwhiti.

Tīpakonga

Me kī i whakahaeretia te tīpako i te hunga hei uiui mā ngā hononga onāianei i tuia i waenga i ngā mema o te kaupapa Whakaurunga Matihiko me te hunga whai pānga Māori rerekē. I pōwhiritia ngā kaiwhakauru kia whai wāhi mai ki te rangahau mā ngā tikanga e 2 – hāngai tonu, mā ngā whakahaere kaitaunaki rānei.

Te whakaemi raraunga

I whakaemitia ngā raraunga mā ngā tūmomo tikanga, tae atu ki te kanohi ki te kanohi, mā runga waea, waea ataata rānei. Tata ki te 30 ki te 60 meneti te roa.

Ko tā ngā kaiuiui he whai kia mōhio ki ngā tūmanako o ngā iwi me ngā hapori mō te ao matihiko, me te torotoro i ngā tirohanga a ngā tāngata me te hunga matatau ki te ao matihiko. I hōpara ngā pātai i ngā mea i te mea hiahia te hunga i uiuitia mai i te ao matihiko, me ngā mea i pai ki a rātau, kāore i pai me ngā tauārai i pā mai i te torotanga o ngā ratonga matihiko.

Tātari raraunga

He mea whakawhiti ā-tuhi ngā uiui katoa ki roto i ngā tuhinga whakarāpopoto me te whakarōpū mā tētahi kaupapa tātari ā-kāhui.

Ngā whāititanga

I pā te KOWHEORI-19 ki te kaha o te rōpū rangahau ki te haere me te tūtaki ā-kanohi i ngā tāngata, i itiiti noa ngā uiui kanohi ki te kanohi. I whāiti anō te āhei atu ki ngā tāngata kāore i taea te whakamahi ngā utauta hui ā-ataata, īmēra, waea rānei.

Ngā tatauranga ā-iwi

I ahu mai ngā kaiwhakauru ki tēnei rangahau mai i ngā tūmomo taipakeke, ngā wāhi taiwhenua me te tāone, ngā kaha me te ira tangata.

Tau

 • 11 ngā tāngata 65+ ngā tau
 • 8 ngā tāngata 40–65 ngā tau
 • 5 ngā tāngata 25–40 ngā tau
 • 9 ngā tāngata 18–25 ngā tau
 • 3 ngā tāngata i raro i te 18 tau
 • 1 te tangata kāore i whakahua i ōna tau

Nō tēhea iwi

I kī ngā tāngata katoa i uiuitia i roto i tēnei pūrongo he Māori rātau, ā, nō ngā momo iwi rerekē.

Taiwhenua, tāone rānei

 • 17 ngā tāngata i kī kei te noho rātau i te tāone
 • 15 ngā tāngata i kī kei te noho rātau i te taiwhenua
 • 4 ngā tāngata i kī kei te noho rātau i tētahi wāhi taiwhenua-tāone
 • 1 te tangata kāore i whakahua kei hea ia e noho ana

Hauātanga

 • 8 ngā tāngata i kī he hauātanga tōna

Ira tangata

 • 21 ngā tāngata i kī he wahine rātau
 • 14 ngā tāngata i kī he tāne rātau
 • 1 te tangata i kī kāore ōna ira tangata
 • 1 te tangata kāore i kī he aha ia

Ngā tirohanga mai i ngā whakahaere whakakanohi i te Māori

I puta ngā momo kaupapa mai i ngā tirohanga mai i ngā whakahaere whakakanohi i te Māori.

Ko te tūturu o te tuari i te mana i waenga i te Māori me te kāwanatanga te whakautu

I kī te hunga i uiuitia ko te tūturu o te tuari i te mana i waenga i te Māori me te kāwanatanga te mea e hiahiatia ana hei whakaraupapa i te tūhononga whaiutu mō ngā hapori Māori.

He maha ngā kaiārahi whakahaere e whakapono ana ka taea anake te kaiārahi kāwanatanga pakari mō te whakaurunga matihiko mā te pātui me ngā iwi me te whakanoho i ngā hiahia o te Māori ki te iho o ngā rongoā a te kāwanatanga.

Me paihere te whakaurunga matihiko ki ngā tikanga Māori. Mēnā kei te kōrero tātau mō te Māori, me whai wāhi mai te Māori ki ngā taumata katoa o te whakaurunga matihiko. Me whai wāhi ki te tukanga hoahoa hei kaiwhakamahi, me uru hei kaihoahoa, me uru hei kaiwhakatau tikanga ki te tēpu whai mana. Koirā ngā mea e hiahiatia ana mēnā me tino te kāwanatanga i te tautoko i te ao Māori me te kite i te Māori e uru matihiko mai ana. Kia kaua e iti iho i tērā. Kia kaua.

Kaiārahi whakahaere

He karanga kia kaha te ārahi a te kāwanatanga

He maha ngā kaiārahi whakahaere i kī ko te mea ka tino nui te whai pānga, pānga tino pai nei ki te whakaurunga matihiko o te Māori, ko te kaha o te ārahi a te kāwanatanga.

He whakaaro māmā noa iho, engari ko te ārahitanga kaha mō te whakaurunga matihiko puta noa i te kāwanatanga te mea ka tino whaitake. Me mārama noa iho rātau. Kia ū ai ngā rerekētanga ki te pūnaha, me ārahi kē mai i runga ki raro.

Kaiārahi whakahaere

Ko ngā kaiārahi kāwanatanga i uiuitia mō tēnei pūrongo i te tino hiahia kia kotahi te tari, he tūranga tauwhāiti kia whai kawenga mō te whakaurunga matihiko puta noa i te rāngai kāwanatanga me Aotearoa whānui tonu.

I te hiahia anō rātau kia āwhina te tari ārahi i ngā tari kāwanatanga kia mahi tahi ki te whakatutuki i ngā whāinga ngātahi (kaua te waiho ki reira mahi tēnā i tāna mahi, tēnā i tāna mahi) me te whakatipu i tētahi rautaki hōhonu mō te whakarite i te aukatinga matihiko puta noa i te kāwanatanga.

Kua pātai mai ētahi ki ahau: he aha te tūranga o te Kaiārahi Matihiko Matua a te Kāwanatanga mō te whakatika i te aukatinga matihiko? Engari, māu e kōrero mai, he aha te whakautu ki tērā?

Kaiārahi whakahaere

Me mōhio tatau he aha ‘ngā raru aukatinga’, ā, ka waihanga āhuatanga hei tautuhi kei a wai (ā-tari nei) te kawenga ki te whakarite i tērā. Tērā pea kei a Hīkina Whakatutuki mēnā ko te hanganga torotoro waea. Tērā rānei, mēnā ko ngā pūkenga matihiko e rapua ana, te āhua nei he nui te inaki i waenga i ngā tari. Ko te raruraru, kāore i whakaritea he mahere, ā, he iti noa te [tō tātau] kaha ki te whakatika i ngā raruraru.

Kaiārahi whakahaere

Me whakarite te whakaurunga matihiko hei take tautika

Ko te tino whakaaro o ētahi kaiārahi Māori me mōhio ngā whakahaere kāwanatanga he take tautiaki uaua te aukatinga matihiko, me whai ara maha te rongoā e whakarite ana i ētahi atu raru, pērā i te rawakore me te kino o ngā whare noho.

He maha ō tātau whānau e noho ana i rō kerewēne, tēneti, i rō hēte miraka kau, i rō kāinga pūwhāwhā kotahi anake te rūma pai te noho ko te rūma o muri. He kaupapa matua te ipurangi, ka whaiutu mō ēnei whānau? Nā, ka taea tonu pea e koe tēnei te whakautu.

Kaiārahi whakahaere

I tino kaha te puta o te kupu rerekētanga i te wā o te KOWHEORI. Me whakarite tēnei mō tō tātau iwi. Kei te pēhia tō tātau iwi i ngā wā katoa.

Kaiārahi whakahaere

Mēnā me pai ake te āhei atu o ngā whānau ki ngā ratonga kāwanatanga, ko ērā kei tō tātau rohe. Kei te wāhanga hē rātau o ngā tatauranga mō te hauora, hauora hinengaro, mātauranga, ... ngā mea katoa.

Kaiārahi whakahaere

Ko te kūare o ngā kaiārahi kaimahi kāwanatanga ki ngā tikanga Māori tētahi tauārai

Mō te kaupapa o ngā hononga, i puta i ētahi kaiārahi whakahaere ngā māharahara he maha ngā tāngata i roto i te kāwanatanga he kūare ki ngā tikanga Māori kia whaitake ai te pātui me te Māori hei tautuhi me te rapu rongoā.

E kī ana rātau, ko te mātau ki ngā tikanga, ko ngā mea katoa mai i ngā mōhio taketake o te hītori o Aotearoa ki te mōhio ki te wāhanga o te Karauna i roto i tō tātau hītori me te mārama ki ngā mea taketake o te whakawhitiwhiti ōkawa me te Māori.

Ko te taurite o te whakaritenga o te Karauna ki te whakahaere me te tino rangatiratanga o te Māori te mea uaua ki te whakatutuki. Kāore e taea tēnei te waiho, tae noa ki te whakaurunga matihiko. He hononga tēnei. Me tūpato, me āta whakaaroaro he aha te tikanga ake o tēnei. I tēnei wā tonu, ki ahau he iti iho i te 5 ōrau ngā kaiārahi matua kei roto i ngā ratonga kāwanatanga ka tino mōhio me pēhea te mahi tōtika me te Māori. He tino nui ngā mahi hei mahi.

Kaiārahi whakahaere

He mea nui kia ahau kia mōhio ki te horopaki o te whakaurunga matihiko mō ō tātau hapori Māori. Ehara i te mea taka noa mai. Kei reira ngā mōhio. He mea nui kia mōhio ngā tari Karauna pērā i Te Tari Taiwhenua ki tēnei, ā, kia whai i ngā mahi e tika ana kia tūturu ai te hono me te tangata whenua.

Kaiārahi whakahaere

Ko te mea nui kia tino kounga ngā whakawhitiwhiti kōrero [i waenga i ngā kaiārahi me te kāwanatanga]. He uaua tēnei. Me whai tāngata te kāwanatanga e mātau ana ki te whakawhitiwhiti tahi i raro i ngā tikanga, ā, kia angitū hoki. Ko te karanga nui kia hīkina e ngā tāngata a te kāwanatanga tō rātau mōhio, āheinga me te kaha ki te mahi i tērā mahi.

Kaiārahi whakahaere

Me whai wāhi mai te Māori ki ngā whakatau a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te Māori

I kōrero anō ngā kaiārahi mō te hiahia kia whai wāhi te Māori ki ngā whakatau a te kāwanatanga e pā ana ki ō rātau hapori. I kōrero ētahi mō ngā tauira o nā tata nei kāore i tutuki tēnei me ngā mea i moumoutia, ngā hapa me ngā ngaro o te pono i puta mai.

I roto i te noho rāhui, i tino parea ngā tikanga a ngā iwi ki te taha e te kāwanatanga, ahakoa i tuhi atu ngā kaiārahi o ō tātau iwi ki te kāwanatanga. Engari kāore i whakaaroarotia ā mātau tohutohu. Kāore he whakautu ki ā mātau mahi.

Kaiārahi whakahaere

Ko ngā mahi mō te Tatauranga Nui o nā tata nei i whakahaeretia e te kāwanatanga tētahi atu tino tauira mō ngā pānga mai mēnā kāore e tika te whai whakaaro o ngā tari kāwanatanga ki te urunga matihiko i roto i ngā hapori Māori.

I whakatau a Tatauranga Aotearoa ki te penapena pūtea mā te whakamatihiko i te tukanga, ā, nā tēnei kāore rātau i tuku mahi ki te ohu 2,000 tāngata ki te whakahaere i te Tatauranga Nui mā ngā rangahau ā-pepa. Āe, he iti ake te utu ki te whakahaere. Engari he nui ngā tāngata i mahue ki waho, otirā te Māori me ētahi atu, kāore i whai i ngā pūkenga matihiko, te āhei atu, te mōhio rānei.

Nā tēnei, kāore i taea e te kāwanatanga te whakaemi ngā raraunga me te whakamahi i ētahi o ngā tatauranga hira me whai mātau mō te tuku whakatau, te hanga kaupapahere me te waihanga ratonga.

Kaiārahi whakahaere

E tuku ana te ao matihiko i tētahi ara ki ngā iwi ki te rapa rongoā, te auaha me te mahi pakihi

E whakapono ana ētahi kaiārahi whakahaere e tukuna ana e te ao tuihono tētahi ara mō te Māori ki te momotu atu i ngā here mai i te ao Pākehā me ngā momo whakaaro taipūwhenua o nehe me ngā mahi, ā, i kite rātau he mea pai tēnei mō te Māori.

Ko te waka matihiko ko te whai utauta ka taea e te tuku i a tātau ki te ao mā tētahi āhuatanga kāore i taea e tētahi atu āhuatanga. Koinei te waka, ki tōku whakapono, me hoe e tātau me te ātete atu i ngā raruraru e pēhi nei i ngā hapori Māori.

Kaiārahi whakahaere

Mā te matihiko ka taea e te Māori te whakaheke te kaikiri i roto i ngā pūnaha i waenga i a tātau. Ka taea e mātau te kōrero tika tonu ki ā mātau kiritaki – ko mātau anake me rātau. Kāore he mea i tua atu hei whakapōrearea. Ka taea te turaki ētahi atu tauārai noa i roto i te ao matihiko. He tikanga tino whakamana tēnei. Ki tōku whakapono, ka pēhi atu i te kaikiri.

Kaiārahi whakahaere

I kī ētahi atu kaiārahi, e kōrero ana mō tēnei kaupapa, mō te māiatanga ka taea mō ngā hapori Māori ki te kawe i ā rātau hua, ratonga hoki ki te ao me te hokohoko hāngai atu ki ngā kiritaki.

Ahakoa te pai ki a koe, kāore rānei, kei te whakararu te hangarau i ngā rāngai katoa. Me te aha kei reira ngā painga me ngā kino o tēnei whakararu. Mō te whakararu i ngā tauira haumanu tuku iho, kei te hiahia tātau ki te kite i ngā whai wāhitanga e tukuna ana e taua hangarau.

E kite ana tātau kāore i te pai ki te maha o ngā tāngata te ara o te ao Pākehā ki te haumanu ki te nuinga o ngā tāngata kei te hiahia i tēnei – nō reira kua hangaia e mātau he ara kē mā tētahi whakaaro iwi taketake mō te haumaru i te taha o te auahatanga matihiko.

Kaiārahi whakahaere

Te whakaraupapa i te tūhonohono whaiutu mō te Māori

Ahakoa he maha ngā kaiārahi i whakaae he maha, he rerekē ngā raruraru e pā ana ki te aukatinga matihiko, e whakapono ana ētahi he nui tonu ngā mahi ka taea e te kāwanatanga ki te whakapoto i te wehenga matihiko mā te whakaraupapa i te tūhonohono whaiutu – otirā i ngā hapori he iti te moni whiwhi, taiwhenua hoki.

Ka whakapiki te tūhonohono whaiutu i te kaha o tō tātau iwi ki te mahi i runga ipurangi, otirā mēnā i ōrite te tūhononga, kāore i motumotu. He maha ngā hanganga kei ngā wāhi taiwhenua he tawhito – tino tawhito rawa.

Kaiārahi whakahaere

Kua matihiko katoa ā tātau rangatahi. Mēnā i ahau te kōrero, ka tukuna e au ngā rangatahi te mana kia tipu, kia ako i roto i te ao matihiko. Ki ahau, koinā te ara hei tuku i ā tātau tamariki ki te waihanga i tētahi ao manaaki ahurea.

Kaiārahi whakahaere

Kei te hiahia ngā taiohi kia tūhonohono te marae. Kei te hiahia rātau kia whai wāhi mai me te noho tuihono. Ehara i te mea kua whai tūhononga ō tātau marae katoa ki te ipurangi. I tētahi, whakamahia ai e mātau tētahi pūrere wifi kawe mai i te kāinga.

Kaiārahi whakahaere

Ko te mea pai kia hono tō tātau iwi ki te ipurangi. Engari ko te mea kē pea ko te whai pātuitanga arumoni tika me Spark, me Vodafone rānei. Ko taku hiahia kia tūhonoa ngā whare katoa, me ngā pūrere, e torotoro i runga ipurangi.

Kaiārahi whakahaere

I whakapuakina e te KOWHEORI-19 ngā mea tūturu o te aukatinga matihiko

I kōrero anō ngā kaiārahi whakahaere mō te pānga o te KOWHEORI-19 ki te wehenga matihiko o te motu. Mārama ana te kite i te wehenga matihiko nui mō te Māori.

Mō ētahi whānau kāore i te āhei atu ki te ipurangi, kāore rānei i te whai pūkenga kia tuihono ai, ko te pānga kua kore e āhei atu ki ngā mōhiohio taketake, kua kore e āhei atu ki ngā ratonga kāwanatanga, ā, i noho wehe mai i ō rātau hapori.

Ko te hunga kāore i whai wāhi ki te ipurangi i te kāinga kāore he paku ā rātau nā te mea i kati katoa ngā ratonga tūmatanui.

Kaiārahi whakahaere

Kāore i taea e ētahi atu tāngata te tiki kai, ngā ratonga āwhina rānei i te mea kāore i taea e rātau te kite he aha ngā tautoko e tukuna ana. I runga katoa i te ipurangi.

Kaiārahi whakahaere

I te wā o te noho rāhui, i rongo mātau mō ngā tauira o ngā pūnaha kāwanatanga kāore i pai te mahi mō ngā hapori Māori. Mō te hunga i whirinaki ki ngā ratonga kāwanatanga pērā i te utu mahi tāpiri, i reira ngā uauatanga mō te toro ki ngā āwhina tuihono. I waea kē atu pea rātau ki te kāwanatanga, i ētahi āhuatanga i mate kē rātau ki te tatari i runga i te waea mō te hia rā. I te mōhio mātau he nui ngā pakihi i te raruraru i te wā o te noho rāhui.

Kaiārahi whakahaere

I tukuna e te KOWHEORI-19 ngā whai wāhitanga tuihono hou mō te Māori

I tere te whakaaroaro a ngā kaiārahi whakahaere mō ētahi o ngā painga e tukuna ana e te hangarau i te wā noho rāhui. I kite ētahi māngai, hei tauira, he pai ake o te tūhono o te ao matihiko i ngā tāngata o te iwi ki a rātau anō me ngā ratonga pērā i ngā akomanga reo Māori i runga ipurangi.

E tukuna ana e tō mātau iwi ngā akoranga reo Māori. I mua i te KOWHEORI, he iti noa i te tīmatanga, engari i te wā o te KOWHEORI i tino nui haere, otirā i waenga i ngā whānau e noho ana i tāwāhi. Kei te nui te tonu te hunga e taetae mai ana i tēnei wā tonu.

Kaiārahi whakahaere

Kua whakaritea kia karakia i ia rā i runga i te Zoom, engari e whakamahia anō ki te kōrero mō ngā mahi a te iwi me te tūhonohono tētahi ki tētahi. Ka kōrero hoki mātau mō ngā whakapapa.

Kaiārahi whakahaere

I te wā o te noho rāhui, i puta i a mātau tētahi tuhinga mā tō mātau iwi e kōrero ana mō te hira o te mau ki te tino rangatiratanga i tētahi o tētahi raruraru pērā i tētahi urutā ao whānui. I whakaputahia ō mātau whakaaro me pēhea e haere ai ngā mahi a te iwi me te rohe me te tuhi i ngā whakahaere mō te tangihanga, tae atu ki ngā utauta ka whakamahia hei tūhono mai i te tangata. Hei tauira, ka pēhea tā mātau whakamahi i ngā matatopa, ā, kei a wai ngā pūkenga hei whakahaere i tērā. Ko te akoranga i puta i tēnei he iwi manawaroa te Māori e tino kaha ana ki te auaha.

Kaiārahi whakahaere

Ko te oranga o te Māori te mea matua mō te whakaurunga matihiko

Ko te mea matua mō ētahi kaiārahi whakahaere ko te pupuri, te whakarei ake rānei i te oranga tuihono o te Māori. I kōrero ētahi me kaha ake te kāwanatanga ki te tiaki i te hauora hinengaro o te Māori i runga ipurangi. I tūtohua e ētahi atu kia whakamahia te tauira a Tākuta Mason Durie, Te Whare Tapa Whā, hei ārahi i te kaupapahere whakaurunga matihiko me ngā mahi waihanga ratonga a te kāwanatanga.

Ko taku hiahia kia whakamahia e te kāwanatanga ngā tauira Māori rangatira i roto i te ao matihiko. Hei tauira, he tino pai Te Whare Tapa Whā a Tākuta Mason Durie mō ngā huānga e 4 o te whakaurunga matihiko me te āwhina i te kāwanatanga kia whānui ake ō rātau whakaaro mō te hauora hinengaro o te ao matihiko.

Kaiārahi whakahaere

Me tino ū ngā mahi [whakaurunga matihiko] e whiwhi pūtea ana i te kāwanatanga kia haumaru.

Kaiārahi whakahaere

Ka whakaatu ngā kaupapa ā-hangarau, e ai ki ngā whakaaturanga, te pānga o te oranga o te iwi. Ko te tikanga mā te kāwanatanga e ārahi.

Kaiārahi whakahaere

Kei reira anō ngā mōrea mō te neke i ngā ratonga kāwanatanga ki runga ipurangi

I kī ētahi māngai whakahaere kia āta whakaaroarotia anō te whakamatihiko i ngā ratonga kia kore ai e mahue haere tonu te iwi ki muri.

I kī anō ētahi ka tika tonu tā te kāwanatanga kia kakama ake ngā whakahaere mā te neke i ngā ratonga ki te ipurangi, engari me whai te kāwanatanga kia kimihia te tauritenga i waenga i ngā penapena moni me te whakatutuki i ngā hiahia o ngā tāngata i roto i te hapori i tino hira ai ngā ratonga kanohi ki te kanohi.

Ka tino kakama pea ngā whakahaere i te korenga atu o ngā kaimahi kei te pae o mua, engari kua aha kē? He mahere anō tā te kāwanatanga ki te tautoko i te hunga e kore nei e hono ā-matihiko?

Kaiārahi whakahaere

Ko te whakatūpato a ētahi atu kaiārahi whakahaere mō te mōrea o te neke i ngā ratonga kāwanatanga ki te ipurangi mō te hunga pērā i ngā kaumātua.

Ko te mōrea mō te neke i ngā ratonga kāwanatanga ki te ipurangi ka tino mahue rawa atu ngā hapori kei te mahue mai tonu, ā, koinei te hunga me tino āwhina.

Kaiārahi whakahaere

Ko te whakaurunga matihiko tētahi take i waenga i ngā rangatira o ngā iwi. He maha ngā whakahaere kāwanatanga me ngā āhuatanga o ia rā kei te neke ki te ipurangi. He mōreatanga tēnei mō ngā iwi, i te mea kāore e taea e te nuinga o ō rātau iwi te torotoro atu.

Kaiārahi whakahaere

Te hira o ngā ratonga kanohi ki te kanohi

I kī ētahi kaiarahi ko te hiahia o te maha o ngā Māori kia kanohi-ki-te-kanohi tonu, ā, me whakamana, me whakaaronui ngā tari kāwanatanga ki tēnei me te tino pono o te whakatutuki i ngā hiahia o te Māori.

Mā te tuku i ngā ratonga kanohi-ki-te-kanohi, i kī rātau, e tohu ana ngā whakahaere kāwanatanga he mea nui ki a rātau ngā hononga me te whakaaronui ki te whakapono o te Māori he mea nui ngā hononga kanohi-ki-te-kanohi.

Ko te tikanga a te Māori he kōrero kanohi-ki-te-kanohi, nō reira ka aha i te neketanga o ngā mea katoa ki te ipurangi? Koinei tētahi o ngā take kōrero nui me whakahaere i roto i te ao Māori.

Kaiārahi whakahaere

I te wā noho rāhui he maha ngā tāngata i hiahia ki te kōrero ki te tangata ka taea te whakautu ā rātau pātai [ā-kāwanatanga, ā-urutā hoki], me te tuku whakamārama mō ngā mea kāore ō rātau mōhio, pērā i te utu i te hiko, te utu tāpiri nohoanga. I kite mātau he maha tonu te hunga i eke tuihono me te rapu i ngā whakautu, engari i hiahia tonu ki te kōrero ki tētahi tangata e ai ki ōna whakaaro kei a ia ngā whakautu katoa (kāore ia i te mōhio he noho wehe kē ngā mōhiohio ā-tari) ...

Kaiārahi whakahaere

E ai tōku mōhio, he maha ngā Māori kei te hiahia kia kanohi-ki-te-kanohi te kāwanatanga. Ka tino hōhā rātau mēnā ka tonoa rātau ki tētahi paetukutuku.

Kaiārahi whakahaere

He uaua anō pea te whakamaru rawa hinengaro i runga ipurangi

I whakaae ngā kaiārahi he mea waiwai te whakapai ake i te whakaurunga matihiko o te Māori, ā, he maha ōna painga whānui. Engari, i puta i ētahi ngā māharahara mō te hē o te tuari me te whakamahi anō i ngā ihirangi Māori i pā i runga ipurangi.

Ka taea e te ao tuihono te takahuri i te ia o te kōrero, otirā mēnā kāore i āta tirotirohia te tika o ngā kōrero. He mea mōrearea tērā. Koirā kē ngā tino take kāore i te tino kōrerorerotia i roto i te ao Māori.

Kaiārahi whakahaere

He mea ihiihi i tā mātau whakatau kia whakaputaina ā mātau hītori tuku iho i runga ipurangi. Kia mau ai tō mātau hononga ki te hapū, i mate mātau ki te noho ki te āta whakamārama haere ki a rātau. I āta whai wāhi atu ki te kōrerorero mō ngā take pērā i te whakawhirinaki ki a mātau mō te tuku i ā mōhiohio whaiaro kia tuihono. He haumaru? Ka pēhea te tuari?

Kaiārahi whakahaere

I hiahia ētahi kaiārahi ki te kōrerorero haere anō mō te pānga o te neke i te ao Māori ki runga ipurangi, me te whakaae mā te iwi kē e whakamaru ngā rawa hinengaro.

He aha te tikanga mō te kawe i tō tātau ao Māori ki te ipurangi? He aha te kawa me ngā tikanga hei āwhina i te Māori kia Māori rātau i runga ipurangi inā ko te ao Māori he ao ā-waha me te kanohi-ki-te-kanohi.

Kaiārahi whakahaere

I ako mātau mā te heri i ngā tangihanga ki runga ipurangi i te wā noho rāhui, ā, me rerekē pea ngā tikanga mō tērā. Kua whakararua ētahi o ā tātau tikanga nā te matihiko? Ki ōku whakaaro, āe. Ka whakaaro pea te tangata he aha te take me 3 rā te tangihanga ā muri ake, mēnā kāore koe e mate ki te haere ā-tinana atu. Engari he utu anō mō taua rerekētanga. Ka ngaro pea te hono ki te tangata, te whanaungatanga me te ia o te Māoritanga.

Kaiārahi whakahaere

Kei te māharahara ngā iwi mō te haumarutanga raraunga, engari kei te kite i ngā hua ka taea i roto i te rokiroki ā-kapua

I te putanga o ngā tino māharahara o ngā kaiārahi whakahaere, ko te haumarutanga raraunga me te rokiroki raraunga ngā mea matua. I te māharahara ētahi kaiārahi mō te korenga o te mana o ngā raraunga o ngā iwi kei tāwāhi e rokirokitia ana, me tō rātau hiahia kia nui ake tō rātau mana mō te āhua me te wāhi e rokirokitia ana aua raraunga. I te māharahara ētahi atu mō te ngaronga o ngā raraunga nā te tinihanga, nā te koretake rānei o te haumaru ipurangi. I te hiahia kē ētahi ki te mōhio mō ngā whai wāhitanga me ngā kino me te whai mōhiotanga, pūkenga hoki kia taea e rātau te tuku whakatau me pēhea, ki hea rokiroki ai ngā raraunga a te wi.

Ā-whakahaere nei, kei te whakaaroaro mātau mō ngā raraunga a te iwi e rokirokitia ana ki te kapua. Ko te haumarutanga te mea matua, engari he nui ngā whai wāhitanga kei te kite ahau kia rokirokitia ngā raraunga ā-iwi ki te kapua, ā, kia nui ake te whakamahia.

Kaiārahi whakahaere

Kāore e tino rata ki ngā hapori taiwhenua mō te āhua o te haumaru o ā rātau raraunga e rokirokitia ana i tāwāhi. He mea uaua tērā i te mea ka utaina tuihonotia e ētahi ā rātau taipitopito, ā, kāore ētahi nā te wāhi pea e rokirokitia ana ngā raraunga.

Kaiārahi whakahaere

[Ā-iwi nei] kāore mātau i te tino mārama ki ngā take rokiroki-raraunga me te rangatiratanga me ngā pūnaha ā-kapua. Ko te tikanga me mōhio ake mātau.

Kaiārahi whakahaere

He nui ngā mea ka taea me te tūhonohono o ngā marae, engari he tauārai anō kei reira

Me kī he pai ngā whakaaro o ngā kaiārahi whakahaere mō te kaupapa Tūhonohono Matihiko Marae, e tuku ana i ngā whakaaro me ngā tirohanga whaitake me pēhea te turaki a te kāwanatanga i ngā tauārai mō te angitu o te kaupapa.

He tino whai wāhitanga kia tūhonotia ā-ipurangi ō mātau marae mā te Pūtea Whakatipu Rohe. He mea whakaongaonga. Mai i te 50 ki te 70 ngā marae ka whiwhi i ngā pūmārō, ngā taputapu me ngā whakangungu hei tūhono atu ki te ipurangi me te whakamahi i ngā utauta pērā i te Zoom.

Kaiārahi whakahaere

Kei te tino whakawhitiwhiti tahi mai te kaupapa tūhonohono marae i te Māori i roto i ngā kōrerorero hangarau. Kei te kōrero haere ngā kaitiaki o ngā marae mō ngā take nui, arā, he aha ngā ture? Me pēhea te whakamahi i tēnei rauemi? He aha ngā whanonga me whakahaere? Me mahi te wifi i te 24-7? Me whai kupuhipa kia āhei atu? Mā ō mātau hapori marae ngā whakatau mō ēnei mea katoa. Kei a rātau te mana.

Kaiārahi whakahaere

E whakapono ana ētahi kaiārahi ka taea e te kaupapa tūhonohono marae te whakapai ake mā te tautoko i ngā hapori marae ki te whakarite mahere mō ngā utu haere tonu o te tūhonohono ina pau ngā pūtea a te kāwanatanga. I kī anō rātau me whakauru mai e te kāwanatanga he taupaepae āwhina hei waihanga kaupapa.

He nui ngā mea ka taea i te pūtea tūhonohono marae. He mea pai pea tēnei. Engari kei te māharahara ngā marae mō ngā utu haere tonu ina pau ngā moni a te kāwanatanga.

Kaiārahi whakahaere

Ko te mea pea kāore i te pai o tēnei kaupapa a te kāwanatanga me tautoko mā tētahi taupaepae āwhina mō te 6 marama pea. Me whai anō i tētahi tukanga e taea ai e ngā hapori marae te tuari haere ō rātau pūkenga me ō rātau mōhio hangarau hou ki ētahi atu i roto i tō rātau hapori marae. Ko te mahere tauatanga tuku iho tāku e kōrero nei. Te utu i te tūhonohono ipurangi, te whakahou haere i ngā taputapu, aha atu, aha atu. Koinei katoa ngā mea me whakaaroaro mō te whakarite mahere ā-marae.

Kaiārahi whakahaere

Ngā tirohanga a ngā iwi, hapū me ngā whānau Māori

I āhua whakarōpūtia ngā tirohanga mai i ēnei Māori i uiuitia e ai ki ngā kaupapa whakahihiri, āhei atu, pukenga me te whakawhirinaki.

Ngā tirohanga whakahihiri

Ko te ahurea tētahi kaiwhakahihiri matua mō te eke ki te ipurangi

Ina kōrerorero ana mō ngā āhuatanga whakahihiri i te hunga i uiuitia kia eke ki te ipurangi, he mahara rātau i kī i tino kaha te hiahia ki te hono atu ki te whānau, ngā hoa me tō rātau ao Māori i te wā o te noho rāhui.

I te wā noho rāhui, i mate mai ētahi o tō mātau hapori (mōku ake, ko tētahi o aku whaea tētahi). Kāore i āhei atu te tangata ki te tangihanga, nō reira ka whakapāhotia matawātia, ā, whakamīharo ana. Engari kei reira anō ngā māharahara mō te pupuri i ngā tikanga, ā, me pēhea e taea ai tērā kia tika, kia haumaru hoki.

Tangata i uiuitia

I urunga ki te noho rāhui, i tuhia e mātau tētahi pepa me pēhea te haere me te ārahi i ngā tangihanga, ā, kua tukuna ki ngā āpiha a te Manatū Hauora. Ka whakaurua e mātau ngā tāngata matatau katoa o te marae. I roto i te 3 ki te 4 rā, i oti i a mātau he mahere, ka tukuna he kape ki tēnā marae, ki tēnā marae.

Tangata i uiuitia

Mea rawa ka kōrerorero mātau ā-iwi nei mō te tangihanga i runga ipurangi. I tīmata mātau ki te kōrero me pēhea te kawe mai i ngā tikanga me te kawa ki runga ipurangi, ā, me pēhea te tino whakarangatira i ngā mate. I tutuki i a mātau. Kotahi rau ngā tāngata i eke mai ki te Zoom.

Tangata i uiuitia

I kōrero noa ētahi atu i uiuitia mō te hiahia ki te whai, ki te tuari tuihono rānei i tō rātau ao Māori.

Ka nui taku hiahia ki te torotoro ki ngā ihirangi Māori i runga ipurangi. He iti noa kei reira. E tino hāngai ana ki ahau. Kei te hiahia ahau kia nui ake tōku mōhio ki tōku ao Māori. Ko te āhuatanga pai rawa pea mōku mā ngā āhuatanga purei kēmu me ngā ihirangi mātauranga.

Tangata i uiuitia

Kei te tipu te mōhio me pēhea te āwhina a te hunga hangarau matihiko kia tūhono haere tonu i te tangata ki tōna iwi me te kore e mate ki te hoki ki te kāinga, te hoki ā-tinana rānei.

Tangata i uiuitia

I tuatahi, i hiahia mātau ki te hopu i ā mātau ake hītori hei kōrero kia waiho iho mā ā mātau mokopuna. I pērā te tīmata o tā mātau kaupapa tuihono. Mai i te 60 ki te 80 ngā kaumātua i uiuitia e mātau i roto i te wā. I te hiahia mātau ki te mōhio mō ō rātau ao i a rātau, i ō rātau marae, te ako i ngā wāhi whakahirahira ki a rātau.

Tangata i uiuitia

He pai ake ki te Māori kia kanohi-ki-te-kanohi te tūtaki

I kī ētahi i uiuitia kāore rātau i te hiahia ki te hono ki te ao tuihono. Kāore i pai ki a rātau, kāore i rata rānei ki a rātau ngā utauta matihiko, pērā i ngā karekōrero ratonga kiritaki, ā, i hiahia kē ki te kōrero ki ngā tāngata tūturu. I tino hīkaikai ētahi ki te hangarau, i nui rawa rānei te wā i pau ki reira.

Ka hōhā noa iho koe ki te kōrero ki ngā karekōrero. Mēnā ka hiahia ahau ki te kōrero ki te tangata, me homai he tangata ki te kōrero mai.

Tangata i uiuitia

Ka hīkaikai, ka takeo katoa ahau ki te ako mea hou i runga i te īPapa. Ka hiahia kē ahau i te wairehi, he pono. Kei te mōhio ahau ki tērā.

Tangata i uiuitia

He Pukamata, he Snapchat tāku i mua me ērā mea katoa i runga i taku waea. Engari i whakawātea katoatia atu e au. I hōhā ahau ki ēnei mea. I kite ahau he nui rawa te wā i pau ki ēnei mea, nō reira ka mukua e au ēnei taupānga. Kua hiahia anō ahau ki ēnei? Kāo.

Tangata i uiuitia

Kāore i rata ētahi atu i uiuitia ki te ipurangi i te mea ki ō rātau whakaaro ka taea te wāwāhi ngā tikanga hira tuku iho.

Ki ahau, me kōrerorero, me whakarite ā-tinana kē ngā take a te iwi. He aha te hua o te whakakore i ngā hui ā-tinana?

Tangata i uiuitia

Kei te māharahara ahau kei māngere tēnei reanga – me āta tirotiro tātau i tēnei wāhi i te mea he Māori tātau, he tikanga pōwhiri tā tātau, ā, kāore tātau i te mōhio me pēhea te mahi i tērā kanohi-ki-te-kanohi. Ka ngaro ā tātau tikanga, ā tātau whaikōrero, ā tātau karanga.

Tangata i uiuitia

Ka kī atu ahau ki aku tamariki mēnā he take nui tāu hei kōrero atu ki te tangata, kaua e tuku mā te patowaea, he pai ake me haere atu ka kōrero kanohi-ki-te-kanohi, i te mea kei tūpono raruraru ngā hononga i te hē o te whakamāori i te kōrero. E ai ki te kōrero a ō tātau kaumātua, ko te “kanohi-ki-te-kanohi” te tikanga pai rawa.

Tangata i uiuitia

Ngā tirohanga o te whai wāhi atu

Kei te pai haere te ao ipurangi mō te whai wāhi atu ki ngā hua me ngā ratonga Māori

Ko tētahi o ngā tirohanga pai rawa i ahu mai i te hunga Māori i uiuitia ko te nui ki ō rātau whakaaro i pai ake te toro atu ki tō rātau ao Māori, me ngā tūmomo hua me ngā ratonga hou a te Māori.

Ko te mea pai mō te matihiko he tūhono i a tātau ki taumata kē, he whakakotahi mai i a tātau. He tuku i a tātau ki te tuari inamata i ngā āhuatanga ki te ao.

Tangata i uiuitia

I whakaongaonga ētahi i uiuitia e ngā whai wāhitanga o te ao ipurangi, me tō rātau kite me pēhea te whaihua i ērā.

Me pēhea te whakahiato i ngā kōrero ā-iwi me te pupuri mō te reanga o muri mai? Me pēhea te tuku i ērā? Ko ngā utauta matihiko me ngā āhuatanga tāhopu kei runga i te whakaaro i tēnei wā.

Tangata i uiuitia

Kei te hiahia mātau ki te whakamahi hangarau kia pai ake te whakaemi i ngā kōrero whakapapa o ā mātau tamariki, rangatahi hoki me te taupori pakeke hoki. He tino rawe mēnā i pai ake ngā raraunga.

Tangata i uiuitia

Mō ētahi atu, me tētahi umanga hauora Māori hou, kua tīmata kē tā rātau waihanga i ngā hua me ngā ratonga tuihono hou.

Mai i ngā rangahau kua oti i a mātau, e mōhio ana mātau he nui ngā ratonga kāore i te whirinaki; ngā ratonga he whakaaro tītaha. He nui ake ngā tūmomo ratonga wātea e tukuna ana e mātau; ngā ratonga he tirohanga whānui mō te hauora. E taunaki ana mātau i te hauora me te oranga torowhānui i te taha o te auahatanga.

Tangata i uiuitia

He mea nui te kimi kia taurite i waenga i te ao tuihono me te ao tūturu

Engari hei tā ētahi i uiuitia he tino kaha ō rātau whakaaro me āhei tonu ngā hapori Māori ki te whiriwhiri me pēhea e taurite ai te whai wāhi atu ki te ao Māori mā te ao ipurangi me te whai wāhi atu ā-tinana.

Ka tino rerekē ngā āhuatanga mēnā ka noho ō tātau marae katoa hei pokapū ipurangi. Waihoki, ki ōku whakaaro ka hiahia tonu ētahi o tō mātau hapori ki te whakaweto, ā, kia noho te wāteatanga mai ki roto i ō rātau ringaringa.

Tangata i uiuitia

He pai ki ahau te whakaaro kia nui atu te ao Māori ki runga ipurangi, engari kāore tonu e ōrite ana ki te haere ki te marae me te noho ki te taha o tētahi kuia me tuku mai i ngā kōrero ki a koe tonu.

Tangata i uiuitia

Ko tō mātau hiahia kia riro mā mātau te kōrero me pēhea te whakahaere huihuinga kāore e whakararua e te hangarau. I ngā rā o mua, ka whakahaeretia e ngā kaumātua ngā wānanga i te 3am i te ata... he mea nui tonu tērā ki a mātau hei iwi.

Tangata i uiuitia

He take te whaiutu o te whai wāhi atu ki te ipurangi mō te hunga he iti ngā moni whiwhi me ngā hapori taiwhenua

Ko te utu o te tūhonohono ipurangi tētahi take nui mā ngā kaumātua, ngā whānau noho tūhāhā, ngā wāhi taiwhenua me ngā whānau rawakore whai tamariki kura i te kāinga.

He mea nui rawa te utu i ngā wāhi taiwhenua. He tino nui rawa te utu mō te amiorangi, kua tae atu taku nama ki te $600 i te marama, ā, i te taenga mai o aku mokopuna, i mate ahau kē ahau ki te whakaweto.

Tangata i uiuitia

Utu ai ahau i te $23 i te marama mō ... Kāore ahau i te mōhio e utu ana ahau i te aha. I whiwhi ahau i tētahi reta mai i tētahi kamupene tūhonoaho. I whakatakotoria mai e rātau tētahi mahere he $75 i te marama?! I kī ahau, kore rawa. Kāore e taea e au tērā.

Tangata i uiuitia

I whai wāhi atu mātau ki tētahi ratonga amiorangi, ā, he nui rawa te utu. Engari kei te whai wāhi atu mātou ināianei ki te ipurangi mā te kura, ā, he pūwhakapiki tā rātau, ki tōku mōhio. Tata ki te hautoru o tō mātou hapori kei te whai wāhi atu ki ngā tere ipurangi tere mā te kura. He hautoru, pēnei i a mātau, ka whai wāhi atu ki ētahi engari he pōturi. Ko tētahi hautoru anō he tawhiti rawa te noho mai ki te whiwhi ipurangi, nō reira kāore i te whai wāhi.

Tangata i uiuitia

I kī anō te hunga i uiuitia ka tino whaitake ki a rātau mēnā he whaiutu ake te ipurangi, ko te koreutu te mea pai.

Kei te penihana māua. Kāore e ea i a māua tētahi mahere mutungakore. Me iti ake te utu, kātahi ka nui ake te whai wāhi mō mātau.

Tangata i uiuitia

Ko te whaiutu o ngā pūrere me ngā hangarau tētahi raruraru anō

Ahakoa i kī te hunga i uiuitia i whakamahia e rātau ngā tūmomo hangarau me ngā pūrere rerekē, mai i ngā waea atamai ki ngā rorohiko pona ki ngā īPapa ki ngā pūrere kēmu, hei tā te maha o te hunga i uiuitia he nui rawa te utu o ngā hangarau me te māharahara ki ngā utu o te whakahou haere i ngā pūrere.

Ko tētahi mea nui i roto i te ao matihiko ko te 'matangarongaro', arā, ka hokona mai e koe he mea i tētahi tau, hei te tau o muri mai kua matangarongaro, ā, ka mate koe ki te whakahou ki tētahi mea hou ake.

Tangata i uiuitia

He uaua ki te utu haere i ngā utu o te hangarau.

Tangata i uiuitia

Ko ētahi atu tauārai utu ko te wā me te kaha me whakapau e koe ki te ako i ngā hangarau hou. Kei te tino pokea rawa i ēnei rā. Kāore mātau e tino whai wā ki te ako mea hou.

Tangata i uiuitia

I kī anō ētahi ko ngā kaupapa hapori pērā i te whakahou i ngā rorohiko pona kua whakamahia kētia me te tohatoha haere ki ngā tamariki kura i pai te mahi hei turaki i ngā tauārai utu.

I tētahi i whakapaua [e au] ngā moni mai i te mahi moni ki te hono i ngā rorohiko pona kua whakamahia kētia. He iti ake te utu i te hoko mea hou. Engari he moni nui tonu tērā mō tētahi kura pakupaku. I whakangungua e rātau te tāne a te tumuaki ki te whakamahi i ngā rorohiko pona, ā, i pērā a te katoa.

Tangata i uiuitia

Nga tirohanga pūkenga

Ka taea ngā pūkenga matihiko te whakaako mā te ahurea me te reo

Mō te ako me pēhea te torotoro tuihono, i kī ētahi i uiuitia (ko te nuinga he iti ngā pūkenga) i tīmata rātau ki te ako pūkenga mā te whakamātautau haere, ā, i ētahi wā nā te kaha o te hiahia ki te ako i te ao Māori.

Kei te ako ahau i ngā pūkenga hou nā taku ngākaunui kia whakahokia mai ō mātau whenua. Kei te rapu ahau i te mana motuhake. Mā tēnei hangarau me te whai wāhi atu ki ngā pūkete tuihono, ka taea e au tērā.

Tangata i uiuitia

Whakahaeretia ai e tōku marae ngā hui Zoom, otirā mō ngā hui AGM – he torotoro i te iwi mā te hangarau me te whakahaere i ngā mahi o te marae i te wā kotahi.

Tangata i uiuitia

Me pehea te āhua o ngā whakangungu pūkenga matihiko

He maha te hunga i uiuitia i whai i ngā tūmomo whakaaro mō ngā momo whakangungu pūkenga matihiko ka mahi pea mō te Māori. I puta he whakaaro i ētahi mō te hunga me whai. I kōrero ētahi mō ngā utu me te whakatinanatanga o ngā whakangungu pūkenga.

Me tika te whai pūtea ki te whakangungu i te iwi, ā, me hōrapa ki ngā hapū me ngā whānau kei te hiahia.

Tangata i uiuitia

Me koreutu mā ngā whare pukapuka tūmatanui, he aha rānei. Me kapi ngā mea taketake katoa, ā, tae noa ki ngā taumata tiketike rawa. Otirā, mātua ko te pēke tuihono mā ngā kaumātua.

Tangata i uiuitia

Me whai tātau i ngā whakangungu pūkenga mā te iwi katoa, engari me toitū. Nō reira, me ako pea i tētahi rōpū matua i roto i te iwi, mā rātau e ako ētahi atu?

Tangata i uiuitia

Ko te hiranga o te whakahāngai i ngā whakangungu pūkenga matihiko kia hāngai ai ki ngā tūmomo tāngata

Ahakoa ko te nuinga o te hunga i uiuitia i whakaae he mea nui te whakangungu pūkenga matihiko, otirā hei whakapai ake i te whakaurunga matihiko, ehara i te mea i māmā te ako mā te katoa, i ōrite rānei te whakamahi i taua tikanga hei whakapakari pūkenga.

Ka hōhā pea te ako i ngā mea hou. Ka roa pea te wā mēnā kei te mahia me te kore tautoko, ko koe anake.

Tangata i uiuitia

Ina whiwhi hangarau hou ahau, he tino iti noa nei ōku mōhio ki tērā e tika ana me mōhio ahau. Me kī ka rapu mā Google i ngā wā katoa kia mārama rā anō ahau.

Tangata i uiuitia

I tērā tau, i neke mātau ki tētahi pūnaha whakahaere tuhinga ... ka whiwhi ia tangata i runga i te pae i tā rātau ake paparorohiko me tā rātau ake wāhitau īmēra ki te paparorohiko. Ko ētahi mema e mārama ana ki te whakamahi paparorohiko kei te mātau rātau. Kāore i taea e ētahi atu te whakakā ā rātau paparorohiko, ka waiho noa, ā, kāore i tino hiahia ki te whakamahi.

Tangata i uiuitia

I hiahia kē ētahi i uiuitia ki te ako kanohi-ki-te-kanohi mai i tētahi.

E tino mātau ahau ki te whakamahi i te pēke ipurangi, engari i pērā ai nā ngā āwhina nui a tētahi kaimahi pēke i noho i tōku taha me te ako i te taupānga ki ahau, te whakaatu i ahau. Ko te mea kē, he rite tonu taku wareware i taku kupuhipa.

Tangata i uiuitia

E māharahara ana ahau ka pakaru i ahau tētahi mea, ka hē rānei. Koirā e tino whakawhirinaki ahau ki ōku hoa ki te whakaatu i ngā mea hou ki ahau me te whakaako mai i ngā pūkenga hou.

Tangata i uiuitia

Kāore i te aro i ahau me aha, me tiki āwhina rānei i hea. Kua tata kē ahau ki te tiki tētahi whao ka wāhi kia huaki [taku rorohiko], engari i haere mai tētahi hoa ka āwhina i ahau.

Tangata i uiuitia

Kua hokona mai e aku tamariki katoa he pūrere māku – ka whakaritea mai e rātau engari kāore au i te mōhio me tīmata ki hea. Me whiwhi āwhina hoki ahau me te pouaka whakaata.

Tangata i uiuitia

Te hiranga o ngā pūkenga matihiko mō te ako

I tino kite te hunga i uiuitia i te hiranga o ngā whakangungu pūkenga matihiko mō ngā taipakeke rōpū katoa, otirā mō ngā tamariki me ngā taiohi. I kī rātau me whai ngā tamariki me ngā taiohi i ngā pūkenga matihiko ki te ako me te eke i te kura, engari me mōhio anō me pēhea te mahi pai me te noho haumaru i runga i te ipurangi.

He tere te hopu a aku mokopuna, kei te ākonga i te kāinga mā te ipurangi me te whai wāhi atu ki ō rātau kaiako mā runga i ipurangi, te ako mō te ao mō tō rātau ao mā te ipurangi. Kei te whakapakaritia e rātau ō rātau pūkenga me te kore e mate ki te āta whakaaroaro. Mīharo ana. Me kite koe kia whakapono ai koe.

Tangata i uiuitia

Me pēhea tā tātau whakarite ka ako ngā tamariki kia whakapiki mana tō rātau āhua i a rātau e whakatere ana i tēnei ao matihiko hou? Me noho tēnei mea hei āhuatanga taketake ki tētahi kaupapa tūhonohono.

Tangata i uiuitia

Ki ōku whakaaro me ako ā tātau taiohi ki te ako mō te haumaru tuihono. He nui ō rātau mōhio engari he iti noa mō tērā.

Tangata i uiuitia

Engari, ki ētahi i uiuitia i te mahue ā rātau tamariki me ā rātau taiohi ki te ako i ngā pūkenga matihiko pai nā te koretake o te whai wāhi atu ki te ipurangi.

He nui te whakawhitiwhiti tahi ka taea e ngā kaiako te poipoi i runga ipurangi – mā te whakawhitiwhiti kanohi-ki-te-kanohi i runga ipurangi. Engari, kāore e taea e ngā whānau o ngā tamariki katoa o konei kei te ako i te kāinga te utu te ipurangi, te whai wāhi rānei ki te ipurangi. Engari he tino nui te kaha o te ako tuihono mō ā mātau tamariki kei te ako i te kāinga.

Tangata i uiuitia

He māharahara te āhei atu ki ngā kaiako matatau i roto i te pūnaha kura mō ētahi

Ko tētahi māharahara mō te kore pūkenga matihiko o ngā kaiako i roto i te pūnaha kura i puta i ētahi i uiuitia.

Whakaakohia ā tātau kaiako! I ohorere ahau e hia ā tātau kaimahi whakaako i te hiahia āwhina hangarau i te wā noho rāhui. Ko ētahi he tino kūare. Kua tino waia kē rātau ki te mahi kanohi-ki-te-kanohi.

Tangata i uiuitia

I ētahi wā kei te āhua tikumu ngā kaiako ki te whakauru mai i ngā hangarau ki te akomanga i te mea he iti nō ngā mōhio, kāore he pūkenga rānei.

Tangata i uiuitia

Otirā, ko tētahi i uiuitia i mahi i roto i te ao rorohiko i kī ia he iti noa ngā akoranga mai i ana kaiako i te kura.

Kāore ahau i tino whiwhi pūkenga i te kura, he pono. Kotahi anake te kaiako IT i te tāone iti. I ako ahau i ētahi mahi whakawaehere. I whiwhi ahau i taku mahi pia matihiko mā tētahi kaupapa o te rohe kia nui atu te eke o ngā tamariki pēnei i ahau ki te ipurangi. He mea nui ki ahau te whai wāhitanga, ā, kei te hiahia ahau ki te ako haere tonu.

Tangata i uiuitia

Te hiranga o ngā pūkenga matihiko i te wāhi mahi

Waihoki, i tere te kite a te hunga i uiuitia i ngā painga o te ako i ngā pūkenga matihiko mō te whai mahi me te whakapai ake i ngā whai wāhitanga pakihi. I ako ētahi i ngā pūkenga i te mahi, nā rātau anō rātau i ako rānei. I rapu ētahi i ngā whakangungu mai i ētahi whakahaere. I whakaae katoa rātau ko te painga atu o ngā pūkenga o te tangata, ka nui atu te pai o āna mahi ki a ia.

I neke ahau mai i te purei kēmu ki te hanga, te hanga anō rānei i tāku ake rorohiko. Ināianei, mahi ai ahau i te IT.

Tangata i uiuitia

He akoranga nui mō mātau te whakapakari i ō mātau pūkenga hei pakihi. I whakatau mātau i te tīmatanga o te noho rāhui kia whai i te ī-ōhanga me te whakamātau ki te whakawhānui i tā tātau paetukutuku, toa tuihono me te Pukamata. He nui te wā i whakapaua e mātau ki tērā i roto i ngā marama e 6, ā, ka whai haere tonu mātau i tērā i te mea he nui ngā mahi pakihi kei runga ipurangi.

Tangata i uiuitia

Nā mātau anō mātau i ako, ā, i toro atu mātau ki ngā akoranga mā te Zoom. Otirā, i oti katoa i a mātau i runga ipurangi. I mua, kāore mātau i whai wā, te utu i te haere, te aha atu, te aha atu. Engari te wā noho rāhui i rēhita mātau mō ngā whakangungu koreutu e rua i te wiki mō te ī-ōhanga. Mea rawa ake, i tuwhera mai te ao ki a mātau i konei i tētahi wāhi mamao, taiwhenua. Kua nui atu ngā mahi pakihi e mahia ana i runga ipurangi nā ō mātau pūkenga tuihono hou? Āe mārika. Kua huarua kē.

Tangata i uiuitia

He nui ngā mea hei ako. Kei te kite mātau he whānui te ao mō mātau ki te whakapakari i roto. Ki ahau kei te poutama tuatahi mātau, te upane tuatahi. He haumitanga nui tēnei mō mātau. Kāore anō kia kitea ngā hua i tēnei wā. Engari ki te kore e mahia, kei te mātau ka tino mahue mātau ki muri.

Tangata i uiuitia

I whakaaroaro anō ētahi i uiuitia mō te hiranga o te ako i ngā pūkenga taketake akoranga e pā ana ki te pāpāho pāpori me te whakamahi i ngā īmēra whaiaro mō te whai mahi me te mahi.

He wāhanga nui te pāpāho pāpori mō te whakaputa i te rongo mōu me te rapu i tētahi kirimana nui. Ki te waihangatia e koe ngā ihirangi tuihono me te whakatairanga mā te pāpāho pāpori, ka taea e koe ngā tūhononga nui i a koe e noho ana i ngā wāhi iti. Mā te pāpāho pāpori, ka taea e koe te noho i tō tāone [iti] me te whai mahi mō te mea e kaingākautia ana e koe.

Tangata i uiuitia

I mahia e mātau he īmēra mā ā mātau kaimahi mā te Gmail, i te mea ko te hiahia kia mōhio rātau kia kaua e whakamahia ā rātau īmēra whaiaro, pūkete whaiaro hoki mai mō te mahi. Otirā he ara tēnei hei tiaki kē i a rātau, engari kāore rātau i te mōhio koinā kē te kaupapa.

Tangata i uiuitia

He momo whakamā anō pea kei runga i te noho tuihono

I tuaritia e ētahi rangatahi ake i uiuitia ētahi tirohanga hira mō te eke ki te ipurangi, otirā mai i te reanga pakeke ake.

Mēnā kāore ngā mahi e mahi ana e koe i waho, nō reira ko te whakaaro pea ehara i te mahi nui; ehara i te mahi 'tika tonu'.

Tangata i uiuitia

Ki ōku whakaaro, me mōhio tātau te Māori kāore e heke tō mana mēnā kei runga koe i te ipurangi.

Tangata i uiuitia

E kī ana ngā pākeke, 'Kua roa tātau e mahi pēnei ana, nō reira kāore he take o te whakarerekē'. Engari ka kī te reanga rangatahi ake, 'Kua tae mai te wā me whakarerekē,' engari kāore i te hiahia kia whakahīhī.

Tangata i uiuitia

He maha ngā kaumātua i whakawhirinaki atu ki ngā rangatahi ki te ako i a rātau ki ngā pūkenga matihiko

Ko ngā rangatahi kei te ako i te reanga pakeke ake kia eke ki te ipurangi, te whakamahi taupānga me te whakatere i te ipurangi tētahi kaupapa hira i waenga i te hunga i uiuitia. I whakawhirinaki ētahi kaumātua ki ā rātau mokopuna kia mārama ai ki te ao ipurangi. Ko ētahi i hiahia kia pai ake tō rātau hononga ki ā rātau mokopuna mā te whakamahi i te hangarau.

Ko te tino kaiako mōku ko aku mokopuna. Ina mutu te hiahia o ngā tamariki ki te hangarau, kua haere mai ki te kōrero mai ki ngā kuia me ngā koroua.

Tangata i uiuitia

He maha ngā pākeke kei te hiahia āwhina kia eke ki te ipurangi. Koirā tāku mahi. Ka āwhina mātau i te hapori me ō rātau māharahara rorohiko.

Tangata i uiuitia

He maha ngā kaumātua i uiuitia mō tēnei pūrongo i kōrero mō te ako mai i ā rātau mokopuna, e kī ana he mea whakahihiri i a rātau kia nui ake ngā akoranga.

Kei te kite ahau e haere mai ana te wā e tūhono matihiko ana ki ngā whānau i te mea kei wāhi kē aku tamariki me aku mokopuna mai i ahau. Mōku, i roto i tōku manawa, kei te hiahia ahau i taua hono ahakoa kāore ahau i reira ā-tinana.

Tangata i uiuitia

I taua wā anō, he maha te hunga rangatahi, te reanga mātau ake ki ngā hangarau i kōrero mō ngā uauatanga o te waha i ngā mahi whakapakari i ngā kaumātua. I kōrero rātau mō te wā i pau me ngā rauemi e hiahiatia ana kia tutuki ai tēnei. Mō ētahi, i manawanui.

I kaha mātau kia manawanui me ō mātau whaea, pāpā hoki i a rātau e whai ana i ngā hangarau hou i te wā noho rāhui. Kotahi te whaea kei runga i te poari o te marae he noho i taiwhenua – he tata ki te 10 kiromita te tawhiti o tōna kāinga mai i te toa me te 25 kiromita mai i tō mātau tāone matua. Ā, ko ia te mea me tino tautoko.

Tangata i uiuitia

Ngā tirohanga whakawhirinaki

Kei reira te pōkaikaha mō ngā hangarau hou pērā i te 5g

Mō te mōhio ki ngā hangarau hou, pērā i te 5G, kāore ētahi i uiuitia i mōhio me whakapono ki te aha, he aha rānei ngā mōhiohio me whakawhirinaki atu.

Me whai mātau i ngā mōhiohio hangarau hou pērā i te 5G hei whakarite i ō mātau māharahara. Me ahu mai i tētahi pūtake whai mana.

Tangata i uiuitia

He maha te hunga i uiuitia i puta i ō rātau whakaaro teka mō ngā hangarau hou.

I te wā noho rāhui, e toru ngā pourewa 5G i whakatūria ki tō mātau rohe. Kāore ahau i te tino mōhio mō tērā, engari kei te mōhio ahau ki ētahi tāngata kei te tino māharahara mō ngā pānga ki te hauora.

Tangata i uiuitia

Me whai raraunga mō tērā. Me whai kōwhiringa te tangata mō ngā mea e hiahia ana rātau ki te whakamahi, mēnā he 3G, 4G, 5G rānei. Arā, mēnā kāore he aha ki a koe kia tunua mai koe mai i te 5G, kia kaha ki a koe, ā, me tiki e koe tō wifi mai i reira.

Tangata i uiuitia

Paywave: Kāore au i te whakawhirinaki ki tēnei. Ka whakahikotia ahau i ahau ka whakatata atu?

Tangata i uiuitia

I hiahia ētahi atu i uiuitia kia whai wāhi anō ki te uiui mō te hangarau, kia whakautua rānei ā rātau pātai mō te hangarau e tētahi pūtake whai mana, pono hoki.

Kei te hiahia ahau i te 5G, tētahi atu hangarau rānei hei mātakitaki i te pouaka whakaata, i te mea ka taea e au te mātakitaki ināianei nē? Te 5G – he nui rawa ngā mea kāore i te mōhiotia mō tōna pānga ki te oranga. Ko te mea kē me pātai mai. Kāore anō mātau kia pātaitia, kia kōrerorerotia rānei mēnā e hiahia ana mātau kia whai wāhi atu ki te hangarau.

Tangata i uiuitia

Ko te mea kē kei te māharahara ngā iwi ki ngā mea maha mō te hangarau, mēnā he 5G, tētahi atu G rānei.

Tangata i uiuitia

Kei te māharahara ētahi kei hē i runga ipurangi

Ko te hē i runga ipurangi tētahi māharahara nui mō ētahi i uiuitia. Mā te pāwhiri i te pātene hē, te rapu i te take hē, kei te māharahara ka ngaro ā rātau moni, ka tinihangatia rānei.

Mēnā me mahi ahau i tētahi mea i runga i te ipurangi e hiahia ana i aku taipitopito pēke, ka whakapā atu ahau ki taku pēke i te tuatahi ki te whakarite kei te tika katoa.

Tangata i uiuitia

Kei te māharahara ahau kei hē taku pēhi i te pātene, ā, ka taka mai tētahi raruraru me tētahi utu nui kāore e ea i ahau.

Tangata i uiuitia

I puta i ētahi ngā māharahara mō te āhua o te whakamahi a ngā pūkaha rapu me ngā paetukutuku i ngā mōhiohio whaiaro hei whakatairanga i ngā ihirangi tuihono me ngā ratonga.

E māharahara ana mō te āhua o te whakarite i ngā hātepe papatono hei whakaawe i ō kōwhiringa tuihono, otirā i muri i te mātakitaki i te 'The Great Hack' i runga i a Netflix.

Tangata i uiuitia

Kei te whakamātauria e ngā mātua me ngā kuia/koroua ngā tikanga rerekē kia noho haumaru ai ngā tamariki

He maha ngā mātua me ngā kuia/koroua i kōrero mō ngā uauatanga o te tipu mai me te kore hangarau, te whakamahi hangarau kia tika, ā, me te whai kawenga kia noho haumaru ai ā rātau tamariki me ngā mokopuna i runga ipurangi.

I tētahi wāhi mamao hoki pēnei i a mātau e noho ana i konei, he mea tino whakakino te whakawetiweti tuihono. Kua kite ahau i ōna pānga ki te hauora hinengaro me te mate whakamomori. I riro atu tētahi kōhine i konei, ā, ko te whakawetiweti tuihono tētahi āhuatanga.

Tangata i uiuitia

I te mea he tere te whai a ngā tamariki i ngā utauta matihiko, kua kore e taea e ngā mātua rātau te ako ināianei. Kei te rongo hoki mātau i ngā kaiako e kī ana: 'Ko au kē te ākonga i konei ...'.

Tangata i uiuitia

I mārama ētahi i uiuitia ki ētahi o ngā utauta e wātea mai ana ki ngā mātua.

Kua whakaritea e au ngā maukati mātua ki ngā īPapa a aku tamariki me ā rātau pūkete YouTube.

Tangata i uiuitia

I kī ētahi i uiuitia me nui ake ngā mahi me oti hei whakaako i te haumaru ipurangi.

E whakapono ahau me ako tātau i ā tātau taiohi mō te noho haumaru i runga ipurangi. Ka taea te hangarau te whakaware i a koe. Ka taea te poke i a koe. Mea rawa ake, kua peke mai te taiohi mai i te piriti.

Tangata i uiuitia

Kāore e taea e au te tino whakawhirinaki ki ōku mātua mēnā ka raruraru ahau i runga ipurangi. Ka haere kē pea ahau ki ōku hoa, ki a Google, ki wāhi kē rānei.

Tangata i uiuitia

Kei te tipu haere te mōhio mō te haumaru o te ipurangi i waenga i ngā taiohi

Engari, i kōrero anō ētahi i uiuitia mō te tipu o te mōhio mō te haumaru i runga ipurangi. Otirā, he nui ake te ako a ngā taiohi me pēhea te tiaki i tō rātau tuakiri me rātau anō i runga ipurangi mai i ngā tinihanga, te nui rawa rānei o te whai wāhi ki te ipurangi.

He nui ōku mōhio me pēhea te noho haumaru me te kore e kitea i runga ipurangi e pā ana ki ngā pūhara e aroturuki ana i ngā ritenga pūtirotiro, ā, mō te whakarite kāore e eke ngā pūtautuhi whaiaro ki te ipurangi. Ehara i te mea kāore e pai ki ahau te eke ki te ipurangi, ko te mea kē ko te kore e kitea o taku ingoa me aku taipitopito whaiaro i roto i taku kōtaha tuihono.

Tangata i uiuitia

I pā mai he māramatanga ki ahau mō te whakamahi i te pāpāho pāpori i ahau e taiohi ana. Ko te kaupapa ko tōku kiri kairangi me tōku kiritau, ā, i pēhea te hono o ngā mea e rua ki te hunga whai i taku pāpāho pāpori, ihirangi hoki. I wenewene hoki ahau ki ōku hoa nā te pāpāho pāpori. I reira ka kite ahau i tōku ngaro me te kaha o te pānga mai o te pāpāho pāpori ki tōku ao.

Tangata i uiuitia

E whakapono ētahi i te ako anō te hunga pakeke ake mō ngā mōrea o te eke ki runga ipurangi.

He ture ā ōku mātua mō te whakamahi i te hangarau i ahau e pakeke haere ana (tae noa ki te 13 tau). I āhei ahau ki te whakamahi hangarau mai i te Tāite ki te Rātapu. I pai ki ahau te ture. He pai kia noho wehe mai.

Tangata i uiuitia

Ko te whakaaro ko ngā kaumātua te hunga e noho mōrea ki ngā tinihanga tuihono

Heoi, ko te whakapono ko ngā kaumātua te hunga e tino mōrea ana o ngā rōpū taipakeke katoa ki ngā tinihanga tuihono.

I te purei kēmu tuihono taku mokopuna, ā, ka purei ahau. Ao ake i te ata, i reira tētahi whakaahua o tētahi kōhine. He wheori. He tangata e whakamahi ana i te ingoa o taku mokopuna.

Tangata i uiuitia

Kāore ahau e whakawhirinaki atu ki te rorohiko, he maha rawa ngā kōrero tinihanga e rongo ana ahau. Kei te raua tonu e tōku taipakeke ā rātau moni ki raro i te meterehi.

Tangata i uiuitia

Otirā, he mataku te hunga kaumātua i ngā hangarau hou.

Tangata i uiuitia

E kīia ana ko te waranga me te whakaweti tuihono ngā āhuatanga kino rawa o te ipurangi

Mō te kōrerorero mō te waranga tuihono me ngā raruraru pērā i whakaweti tuihono, he maha te hunga i uiuitia i whakaputa whakaaro mō ngā mea i kite rātau, i whai wāhi mai i waenga i a rātau.

Āe rā, e māharahara ana ahau mō aku tamariki me te nui rawa o te whakamahi hangarau matihiko – ki ōku whakaaro tērā pea ka nui rawa te tūhono. He mutungakore.

Tangata i uiuitia

Ki ahau nei he pēnei i te mea i pakeke mai ia i runga i tana waea. He tino uaua ki ahau te tango mai i a ia i tōna waea.

Tangata i uiuitia

Ko taku māharahara ka noho moke mai te reanga whai ake me te wehe mai i a rātau, ā, ka rata ake ki te ao matihiko kaua ngā ao pāpori me te ao ōkiko.

Tangata i uiuitia

Ki ōku whakaaro kua waranga te tangata ki ā rātau pūrere, otirā ngā tamariki. Ki ōku whakaaro ka rite rātau ki ngā mīhini tangata ā tōna wā. Kāore e taea e rātau te mahi ngā mahi ā-ringa. Ka rite rātau ki ngā tūpāpaku haere.

Tangata i uiuitia

Whakakapi

E hopu ana tēnei rangahau i ngā tirohanga ki ngā whakaaro me ngā wheako o te Māori, he rōpū e noho mōrea ana ki te aukatinga matihiko.

Kua tohua e te rangahau ngā kitenga nui e 4 mā te kāwanatanga me ngā whakahaere kāwanatanga-kore me whakaaroaro hei whakapai ake i te whakaurunga matihiko mō te Māori.

Anei ngā kitenga nui e 4 e tōminatia ana e te Māori:

 • kia whaiutu ake te whai wāhi atu ki te ipurangi me ngā ipurangi
 • ngā kaiārahi pakari ake me te tuari mana i waenga i te kāwanatanga me ngā iwi
 • te āhukahuka kei te mahue ētahi whānau i ngā rautaki matihiko tuatahi me te tuihono-taunoa
 • kia nui atu ngā whakangungu pūkenga e tukuna ana mā ngā taipakeke katoa.

E whakaatu ana ngā kitenga nui i ngā tūmomo raruraru ka pā ki te Māori ina whakamātau ana ki te torotoro ki te ao matihiko.

E whakaata ana ngā raruraru i te pānga o nā noa nei o te KOWHEORI-19 ki te Māori me te whakamahara i te tangata he aha te mea e noho mōrea ana ina noho ko te ao tuihono anake te ara whakawhitiwhiti, ako, torotoro ratonga hira me ngā mōhiohio, me te mahi.

Ko ngā kaiārahi Māori i uiuitia mō tēnei pūrongo i tono mō te kaiārahi kāwanatanga pakari me te tuari mana tūturu i waenga i te kāwanatanga me ngā iwi hei whakarite ka manaakitia ngā tikanga Māori, ā, he whakaurunga matihiko te ao matihiko o āpōpō.

Ngā mahi whai ake

I te 2021, ka whakamahia e Te Tari Taiwhenua (DIA) ngā hui rāngai hei whakawhitiwhiti kōrero me te hunga whai pānga hira me ngā whakahaere kāwanatanga-kore, hei whiriwhiri i ngā kitenga o te pūrongo me te whakarite ka whiwhi ngā whakahaere e arotahi ana ki te whakaurunga matihiko i Aotearoa.

Ka tuaritia anō te pūrongo ki ngā Minita me te whāngai kōrero ki ngā tohutohu mō te kaupapa a te Kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te whakaurunga matihiko.

Was this page helpful?
Thanks, do you want to tell us more?

Do not enter personal information. All fields are optional.

Last updated